سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر نوعی سونوگرافی می باشد که با استفاده از آن از حرکات بافت ها و مایعات داخل بدن، تصاویری دریافت می شود. تکنیک های تمام تصویربرداری اولتراسوند بر پایه این فرضیه اند که اهداف پراکنده و بازتاب کننده در طول تشکیل هر تصویر، ثابت باقی می مانند. توالی سریع تصاویر، که نمایش متحرک را شکل می دهند، حرکات بافت هایی نظیر دیواره قلب را نشان می دهد. مطالعه جریان خون در سرخرگ ها و رگ ها به خاطر ماهیت همگن خون و بازتاب کنندگی ضعیف آن، امکان پذیر نیست و بایستی از اثر داپلر برای شناسایی حرکت استفاده نمود.

سونوگرافی داپلر در اغلب موارد برای بسیاری از والدین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. شما می توانید جهت مشاوره و تماس با سونوگرافی تابناک با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید : ۸۸۸۰۰۴۰۴-۸۸۸۹۱۱۱۲-۰۲۱ و یا به اینستاگرام مرکز تصویربرداری تابناک مراجعه نمایید.

سونوگرافی داپلر بر چه اساسی انجام می شود؟

سونوگرافی داپلر بر اساس این اصل استوار است که وقتی امواج صوتی بین یک ترانس دیوسر و یک هدف ثابت در حال حرکت است، گیرنده همان فرکانس فرستاده شده توسط ترانس دیوسر را دریافت می کند. اگر این دو به طرف یگدیکر حرکت کنند، فرکانس دریافتی مختصری بیشتر از فرکانس ارسالی است. برعکس اگر از یکدیگر دور شوند، گیرنده فرکانس مختصر پایین تری را دریافت می کند. تغییرات کوچک در فرکانس به نام شیفت داپلر خوانده می شود. شیفت داپلر را به راحتی می توان توسط دستگاه سونوگرافی با مقایسه فرکانس برگشتی با فرکانس ارسالی اندازه گیری کرد. سرعت و جهت حرکت جریان خون را بر اساس مقدار تغییر فرکانس موج برگشتی محاسبه نمود.

متغیر هایی که تعیین کننده مقدار شیفت داپلر می باشند شامل:

  • فرکانس موج صوتی
  • سرعت جریان خون
  • زاویه بین پرتو صوتی و جهت مسیر جریان خون.

در بین این متغیرها زاویه برخورد صوت با جریان خون اهمیت بسیاری دارد.

سونوگرافی داپلر چگونه انجام می شود؟

متخصصین سونوگرافی وسیله ای را که شبیه به یک قالب صابون است را بر روی ناحیه مورد نظر قرار می دهند و بدون وارد کردن هیچ فشاری بر روی پوست حرکت داده می شود. این روش جایگزین مناسبی برای روش های آنژیوگرافی و ونوگرافی می باشد، بنابراین مهم ترین مزیت آن امن بودن آن است.

کاربردهای مهم سونوگرافی داپلر

  • تصویر برداری داپلر از ناحیه جمجمه
  • سونوگرافی داپلر از کلیه ها
  • اکوکاردیوگرافی داپلر قلب
  • تشخیص تپش قلب جنین

سونوگرافی داپلر

انواع داپلر

داپلر موجی: که می توان به صورت نموداری و با استفاده از رسم سرعت جریان خون در محور Y در مقابل گذشت زمان در محور X به روش نمایش داپلر موجی ترسیم نمود. استفاده از داپلر موجی امکان ارزیابی کمی سرعت های جریان خون را فراهم می کند و به دو روش موج پالسی و موج مداوم انجام می شود.

داپلر موج پیوسته: امکان اندازه گیری سرعت های جریان خون را در تمام مسیر پرتو صوتی فراهم می کند. محدودیت این نوع از داپلر موج پیوسته، ناتوانی در اندازه گیری سرعت در عمق های خاص است.

داپلر رنگی

در تصاویر داپلر رنگی شبفت های داپلر به صورت نقشه های رنگی کددار بر روی زمینه تصاویر سونوگرافی دو بعدی نشان داده می شوند. داپلر رنگی بر پایه همان اصول داپلر موج پالسی است اما پالس های کوتاه تری از نواحی کوچک متعدد کرده تا بتواند یک نقشه رنگی کددار را تهیه کند. عموما درخشانی تصاویر داپلر رنگی با سرعت جریان خون ارتباط و تطابق دارد. نوع رنگ نیز با جهت جریان خون مطابق است. به طور مرسوم رنگ آبی نمایان گر جریان خون به سمت دور از پروب و رنگ قرمز نمایانگر جهت جریان به طرف پروب است. رنگ های قرمز و آبی برای شریان ها و وریدها اختصاصی نیست و تنها به جهت جریان خون ارتباط دارد. سونوگرافی داپلر وجود خون در حال حرکت جهت حرکت و سرعت حرکت را مشخص می کند. برخی اطلاعات در مورد مشخصات جریان خون نظیر توربولانت و کاهش جریان خون دیاستولیک را نیز می توان به دست آورد.

سونوگرافی پاور داپلر

پاور داپلر تکنیک جدید عنوان پاورداپلر دارای خصوصیات منحصر به فرد است. پاورداپلر سیگنال های اکو را شبیه داپلر رنگی مورد ارزیابی قرار می دهد اما پاور داپلر تنها دامنه اکوهای برگشتی را مورد آنالیز قرار می دهد. حساسیت این روش برای کشف جریان خون، سه تا پنج برابر بیشتر از داپلر رنگی معمولی است.

از محدودیت مهم پاور داپلر می دتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هیچ گونه اطلاعاتی در مورد جریان خون به دست نمی آید و استفاده از آن را در تصویربرداری قلب محدود نمی کند.
  • این روش مساعدتر برای ایجاد آرتیفکت فلاش است که در اثر حرکت بافت نرم اطراف می باشد.

پاسخ